Lakat / ručni zglob / šaka

Vrste postupaka – lakat

→ Epicondilitis (teniski lakat)

→ Sindrom kompresije ulnarnog živca

→ Vađenje osteosintetskog materijala

Ručni zglob / šaka

→ Mb. DeQuervain (upala ovojnice tetiva palca)

→ Sindrom karpalnog kanala

→ Dupuytrenova kontraktura

→ Artroza zgloba palca

→ Odstranjenje osteosintetskog materijala