Postoperativna

Opis postupka

Operativni zahvat prestavlja stres za cijelo tijelo, kao i za zahvaćeno područje. Otok, bol, upala i smanjena funkcija su normalni nakon operacije. Za razliku od nekih drugih bolesti, ne možemo očekivati da će te tegobe jedan dan proći same od sebe, a funkcija se vratiti u opsegu u kojem smo je imali i ranije.

Predano vježbanje, pasivno i aktivno, uz primjenu standardiziranih protokola fizikalne terapije, osigurat će optimalan rezultat operacijskog liječenja.