UZV punkcija zglobova

Opis postupka

Postupak punkcije zgloba se može izvoditi u dijagnostičke svrhe kada se uzima uzorak za bakteriološku, citološku ili analizu prisutnosti kristala prisutnih kod primjerice gihta. Sam postupak je ujedno i terapijski jer smanjuje distenziju zglobne ovojnice koja je dobro inervirana pa uzrokuje bol, a kod upalnih stanja se ujedno smanjuje količina i opterećenje zgloba bakterijama ili kristalićima gihta.

UZV punkcija zgloba se provodi pod sterilnim uvjetima, a prethodi primjeni lijekova kao što su kortikosteroidi, hijaluronska kiselina (viskosuplement), PRP, koncentrat matičnih stanica i sl.