Ablacija uraslog nokta

Opis postupka

Urastao nokat (unguis incarnatus lat.) je često i neugodno stanje koje najčešće zahvaća palac stopala i to s vanjske strane. Uzroci mogu biti brojni, a najčešći su nošenje uske obuće i preveliko skraćenje nokta kod pedikure. Češće zahvaća mlađe osobe i trudnice. Nokat probija meko tkivo i uzrokuje lokalnu reakciju koja je nalik reakciji na strano tijelo. Početna faza formiranja je obilježena crvenilom i iritacijom i napreduje prema upali i gnojnoj sekreciji s posljedičnim formiranjem granuloma ako stanje dugo traje.

Kirurška terapija je metoda izbora u liječenju uznapredovalih dugotrajnih oblika. Postupak se sastoji u uklanjanju deformiranog i uraslog nokta zajedno sa promijenjenom podlogom. Postupak je bitno provesti stručno, u sterilnim uvjetima, kako bi se mogućnost postoperativnih krvarenja, bolova i recidiva svela na minimum (od 10% do 30% je mogućnost recidiva).