Odstranjenje metalnih implantata

Opis postupka

Moderna ortopedija i traumatologija, zahvaljujući tehnološkom napretku, imaju na raspolaganju brojne implantate koji se ugrađuju u ljudsko tijelo kod većine zahvata.

Oni uključuju metalne pločice, vijke, intramedularne šipke (čavle), umjetne zglobove i slično. 

Neki od njih imaju privremenu funkciju koja prestane nakon što biološki procesi u organizmu dovedu do cijeljenja. Kosti kada zacijele i ligamenti kada se integriraju u kost, funkcioniraju kao i prije ozljede pa ugrađeni materijal više nije potreban. 

Štoviše, na određenim mjestima u tijelu takav materijal može dovesti do iritacije, bolova i ograničenja funkcije. U tim slučajevima ga je poželjno odstraniti. Sam postupak odstranjenja može biti jednostavan kad je materijal lako dostupan, ali ponekad i iznimno kompliciran zbog ožiljnih promjena ili zbog puknuća istoga.

Odluka o odstranjenju se treba donijeti pažljivo kako bismo bili sigurni da će ono otkloniti tegobe te kako neće biti izvedeno u neprikladno vrijeme da naruši procese cijeljenja koji još nisu završeni i slično. Priprema uključuje i detaljno informiranje o vrsti ugrađenog materijala te pripremu instrumentarija za njegovo odstranjenje.

 

Sam postupak iziskuje planiranje kako bi se predvidjeli mogući problemi tijekom zahvata (npr. pucanje materijala) i kako bi se, ukoliko do njih dođe, mogli adekvatno riješiti.