Puknuća tetiva / ligamenata

Vrste postupaka

→ Akutno (svježe) puknuće Ahilove tetive – primarno šivanje svježeg puknuća

→ Kronično puknuće Ahilove tetive – rekonstrukcija defekta kroničnog puknuća tetive

→ Akutno puknuće tetive kvadricepsa – primarno šivanje tetive 

→ Kronično puknuće tetive kvadricepsa – rekonstrukcija kroničnog defekta tetive

→ Puknuće tetive bicepsa – operativna reinsercija tetive u kost

→ Puknuće tetive tricepsa – operativna reinsercija hvatišta za kost